Informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Per 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren, de informatieplicht. Deze informatieplicht geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Alles over de informatieplicht energiebesparing

Energiebesparingsplicht

Wat is de informatieplicht?

Lees hier meer informatie over de energiebesparingsplicht.

Communicatiemiddelen Stappenplan informatieplicht

Met dit interactieve stappenplan ziet u snel of u onder de informatieplicht energiebesparing valt en hoe u de energiebesparende maatregelen moet rapporteren.

Vind hier de te downloaden communicatiemiddelen.

Praktijkverhalen Vragen en antwoorden

Inspiratie opdoen? Lees hoe andere bedrijven en instellingen omgaan met de informatieplicht energiebesparing.